≡ Menu

Optiker i Sverige

I Sverige har man hittat några av världens äldsta glasögon. Det är ett par så kallade nitglasögon daterade till 1400-talet som hittades vid en utgrävning av Alvastra kloster. Nitglasögon och efterföljarna bygelglasögon finns dessutom avbildade på kyrkomålningar runt om i landet. Glasögon förblev dock länge en exklusivitet för lärda och rika, liksom i övriga Europa. Först från 1700-talet är en inhemsk glasögonproduktion känd. Den förste glasögonförsäljaren, Johan Gabriel Colin, verkade i Stockholm från 1793.

Optikerna och ögonläkarna

Optikerna förblev länge i först hand en slags hantverkare. Vid sidan av optik kunde de även ägna sig åt till exempelvis urmakeri och guldsmideri, och de sålde många andra slags instrument vid sidan av glasögon. Men de kom också att göra anspråk på att utföra vetenskapliga synundersökningar. Under 1900-talet skulle detta leda till en konflikt mellan optiker och ögonläkare. Ögonläkarna beskyllde optikerna för kvacksalveri, optikerna svarade med att organisera sig. 1935 bildades Special-Optikernas Riksförbund. På 50-talet genomdrevs en kvacksalveriutredning, slutligen infördes en optikerlegitimation 1963.

Utbildning

Optikerna blev allt mer specialiserade. Andra hantverk lades allt mer åt sidan. Det hade att göra med att utbildningen förbättrades. Från början hade optiker utbildas som lärlingar hos optikermästare, liksom i andra hantverksyrken. Snart kom dock krav på en mer formaliserad utbildning. 1939 öppnade Stockholmsoptikerna en utbildning vid Stortorget, och med tiden kom fler optikerutbildningar. På 70-talet blev optikerutbildningen en del av gymnasieskolan. 1994 flyttades utbildningen till Högskolan då en optikerutbildning startade på Karolinska Institutet (KI). Optikern hade därmed gått från hantverkare till akademiker.

Industrialisering

En annan orsak till denna förändring var att glasögontillverkningen hade blivit en industri. Kontaktlinsens genombrott på 60-talet kom ytterligare att bidra till detta. De optiker som kunde göra massinköp skulle därmed få ett övertag. 1968 gick tre optiker från Södertälje, Vällingby och Falun samman och startade en gemensam inköpsorganisation. Detta blev starten för Synsam, som skulle bli Sveriges största optikerkedja. Senare har Synologen och Klarsynt vuxit fram på liknande sätt. Andra stora optikerkedjor, som Specsavers och Synoptik, är internationella storföretag som valt att expandera i Sverige.